Mijn werkwijze

Hoe gaat het zadelpasconsult in zijn werk?

De werkwijze is zowel bij controle van het huidige zadel als het aanmeten van een nieuw zadel gelijk.

Een consult neemt ongeveer 1,5 uur in beslag en is opgebouwd uit een aantal stappen, waarbij uitgebreid ingegaan wordt op jouw paard, zijn of haar bouw en beweging, de statische passing van het zadel en de combinatie paard – zadel – ruiter in beweging. Ruiter/amazone en paard krijgen de volledige aandacht en tijd welke voor hen nodig is tijdens het zadelpasconsult om zo het beste resultaat te bereiken.

Tijdens de check volg ik een protocol welke een samenstelling is vanuit voorgeschreven richtlijnen van de SMS, ESS en MSFC. Samen met jarenlange ervaring in dit vakgebied kan ik dan beoordelen of de passing voor paard en ruiter klopt.

Bij verdenking van mogelijke lichamelijke klachten bij het paard zal ik altijd eerst doorverwijzen naar een dierenarts, fysiotherapeut, of andere specialist.

Ik streef naar de meest optimale drie-eenheid; paard – zadel – ruiter, waarbij welzijn en prestaties naar een zo hoog mogelijk niveau getild kunnen worden.

Stappen zadelpasconsult:

Als eerste maak ik graag kennis met de ruiter en het paard. Hierbij kunnen we eventuele problemen en ongewone dingen die jou als ruiter zijn opgevallen in het gedrag van je paard tijdens het zadelen of de trainingen besproken worden. Het is mogelijk dat problemen (deels) veroorzaakt worden door de passing van het huidige zadel.

Met de informatie welke jij als eigenaar en/of ruiter kan geven kan ik het probleem zo goed mogelijk in kaart brengen en met een oplossing komen. Tevens krijg ik dan een beeld van welke tak van sport je beoefend, wat je doelen zijn en hoe intensief en op welke wijze je met je paard traint.

Ik maak een uitgebreide beoordeling van jouw paard in stand op vlakke harde ondergrond, waarbij onder meer de lichaamsbouw van jouw paard bekeken wordt. Hierbij let ik op zaken welke de passing van een zadel zouden kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan ongelijkheid in de schouders, overbouwdheid, de natuurlijk singelplek van het paard of een hoge/lage schoft.

Naast de beoordeling in stand kijk ik ook naar hoe jouw paard beweegt aan de hand. Dit zegt veel over wat er mogelijk onder het zadel kan gebeuren met de ligging van het zadel.

Ik controleer het huidige zadel op zichzelf op o.a. veiligheid, symmetrie en kwaliteit. Vervolgens controleer ik de passing van het zadel op het paard in stand. Is de pasvorm correct? Is de lengte correct? Ligt het zadel mooi in balans? Enzovoort.

Ik beoordeel de passing van het zadel met ruitergewicht en in beweging. Hierbij zal ik het paard tijdens de 3 basisgangen op zowel linker- als rechterhand willen zien en, indien het om een springzadel gaat, tijdens een aantal sprongen.

Ik kijk meteen naar welke invloed de beweging van het paard heeft op de ligging van het zadel en de zit van de ruiter. Maar ook welke invloed heeft de houding van de ruiter op de beweging van het paard.

Na het rijden bespreek ik met jou wat er uit alle beoordelingen naar voren is gekomen en adviseer ik je over de vervolgstappen die nodig zijn omtrent optimalisatie van de passing van jouw zadel en jouw houding en zit. Indien de situatie ernaar vraagt of indien je dit wenst kan dit in samenwerking met een (of jouw eigen) instructeur, fysiotherapeut en osteopaat.

Wanneer er uit de beoordeling van alle benodigde punten naar voren komt dat het zadel niet passend is voor jouw paard of voor jou als ruiter kunnen we vervolgens overgaan tot het passen en uitproberen van zadels welke wel bij jou, jouw paard en je doelen passen.

Aandachtspunten consult:

  • De ruiter/amazone die het paard berijdt dient zelf aanwezig te zijn om te rijden. Tevens dient het paard in voldoende goede conditie om bereden te worden en niet kreupel te zijn.
  • Tijdens een consult moet de veiligheid van zowel mens als paard zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Let op zaken welke onveilige situaties op kunnen leveren, zoals b.v. landbouwwerktuigen met uitstekende delen, enz.
  • Zorg voor een droge werkruimte (poetsplaats) met vlakke bodem waar het paard goed in kaart gebracht kan worden.
  • Draag als ruiter/amazone veilig en geschikt schoeisel tijdens het consult.
  • Tijdens de gereden controle draagt de ruiter/amazone een cap/helm en veilig schoeisel.
  • Voor het gereden deel zal er beschikking moeten zijn over een bak, paddock van redelijk formaat of weide.
In geval van slecht weer of slechte bodem is de mogelijkheid om naar een binnenbak te verplaatsen gewenst om de afspraak op dat moment door te kunnen laten gaan.
  • Tijdens het consult is een goed verlichte locatie van belang.
  • Gegevens van paard, ruiter en bevindingen worden gedocumenteerd voor archivering en ter vergelijking met toekomstige beoordelingen.